Visst vågar du åka till Marocko!

”Marocko är det mest stabila landet i regionen där myndigheterna mycket aktivt arbetar för att stävja och stoppa terrorangrepp”

Svenska ambassaden i Rabat. 

Under den senaste tioårsperioden har landet drabbats av ett (enda) terrordåd, år 2011 i Marrakech. Sedan dess drivs en mycket aktiv politik vars strategi är att bekämpa terrorism från flera håll. Läs mer genom att klicka på PDF:en.

Undantaget Marocko kan konsten att balansera mellan Väst och arabvärlden

Kung Muhammed VI har som mål "Undantaget Marocko", det stabila landet i Nordafrika som går sin egen väg Kung Muhammed VI har som mål "Undantaget Marocko", det stabila landet i Nordafrika som går sin egen väg

Hur är säkerhetsläget i Marocko? Har landet "otur" som råkar ligga i Nordafrika? 
I Global Terrorism Index där man mäter antal terroristincidenter under en femårsperiod hamnar Marocko år 2016 på 92 plats av 163 länder (1:a är värst). Som en jämförelse hamnade Sverige på plats 60, alltså fler incidenter i Sverige än i Marocko.
I Nordafrika genomfördes under perioden 1105 terroristattacker/incidenter. EN av dem i Marocko; det var 2011, för fem år sedan. Aldrig har någon kidnappats.
Kan tillägga att jag själv känner mig säkrare när jag rör mig i Marocko än i Sverige - särskilt i och bortanför Atlasbergen.
Marocko har en stark Anti-terrorism-strategi, och kan vara en av anledningarna. Ladda ned och läs artikeln Det ”marockanska undantaget” - ger stabilitet och framgång med en analys av situationen i ”undantagslandet” Marocko.
"Marocko ÄR annorlunda.
Både historiskt, geografiskt och politiskt. Historiens vindar har lämnat spår och gjort landet till en mångkulturellt, multietniskt och mångspråkigt undantag som lyckats med konststycket att balansera mellan väst och arab-världen. Och skapa förutsättningar för en bra framtid.
 Den viktigaste pusselbiten heter Muhammed VI, född 1963. Han är inte bara kung utan också ÖB och religiöst överhuvud, Commander of the faithful. Hans porträtt finns i varje marockanskt hem, butik eller lokal...." 
Läs hela artikeln genom att klicka på PDF:en nedan.

Stora skillnader mellan Tunisien och Marocko.

Vågar man åka till Marocko, med tanke på händelserna i Tunisien?
Visst finns likheter mellan dessa båda turistländer i Nordafrika, men också stora skillnader, vilket gör att risken för en liknande utveckling i Marocko är betydligt mindre.

"En av de avgörande skillnaderna är det starka stödet för Marockos monarki, till skillnad från en mycket svag regering i Tunisien. Kung Muhammed VI i Marocko anses härstamma från profeten Muhammed i direkt nedstigande led, och är därmed oantastlig. För alla..."   Läs hela artikeln i PDF:en där också likheterna står"
"Olikheter mellan Marocko och Tunisien
- Marocko var en stormakt redan på 1100-talet då man styrde över hela Maghreb och Andalusien. Dagens uppdelning i staterna Marocko, Tunisien och Algeriet kom i samband med stammen almohadernas upplösning i mitten av 1200-talet. 
- Efter att Ferdinand och Isabella kastat ut alla muslimer från Spanien 1492, tvingades många muslimska andalusier försörja sig som sjörövare i Medelhavet. Algeriet och Tunisien inlemmades så småningom i det Osmanska riket.
- Marocko behöll sitt självstyre och fokuserade på att bli handelsport till Afrika, med hjälp av karavaner genom Sahara och sjövägen från Atlantens hamnar.
Marockanerna, allra mest berberna, anses vara stolta och oövervinnerliga och har ofta levt isolerade i bergen och Sahara under tuffa förhållanden, medan tunisierna i högre grad beblandat sig (finns endast 1,5 % ”rena” berber kvar) och försörjt sig på handel över Medelhavet. 
- Kontakterna mellan de bägge länderna är så gott som obefintliga, och står för mindre än 1 % av utrikeshandeln. En av orsakerna är den stängda kolossen Algeriet som ligger mitt emellan länderna. Gränsen mellan Marocko och Algeriet stängdes redan 1994, till följd av Algeriets stöd till den västsahariska befrielsefronten Polisarios kamp för ett självständigt Västsahara. 
- Marocko är (borträknat Västsahara) tre gånger större än Tunisien med en tre gånger så stor befolkning. Minst en tredjedel av marockanerna är berber och talar berbiska – i Tunisien är det bara 1,5 % av befolkningen.
- Marocko delas av fyra stora bergskedjor, med högsta toppen på över 4000 meter. (Tunisiens högsta topp är ca 1500 m ö h.) Stora delar av landet är svårtillgängliga och infrastrukturen fortfarande dålig. Första vägarna över Höga Atlas byggdes av fransmännen på 1920-talet. 
- Marocko är sista utposten före Amerika och har en 150 mil lång kuststräcka mot Atlanten. Lika nära till Canada som till Mecka. Tunisien gränsar förutom till Algeriet till Libyen som efter Khadaffis fall är en stat i totalt kaos, med över 400 olika militära grupperingar, alla väl beväpnade efter att ha plundrat Libyens vapendepåer.
- Marocko är ett kungadöme där samma ätt har regerat sedan 1600-talet. Tunisien är republik som sedan självständigheten haft två auktoritära presidenter - Habib Bourguiba 1957-1987 och hans efterträdare Zine El Abidine Ben Ali som avsattes under revolutionen 2011. Det moderata islamistpartiet Ennahda styrde 2011-2013. Nu styrs landet av en koalitionsregering, vilken saknar större stöd i befolkningen.
- BNP/capita är i Tunisien nästan dubbelt så hög som Marockos och levnadsstandarden generellt högre pga den stora medelklassen. Det är bl a denna relativt välutbildade medelklass som nu ser sina framtidsdrömmar som krossade, och som revolterar. Tunisien har en mycket bättre infrastruktur och kommunikationsnät men har det senaste decenniet lidit av svår torka, vilket drabbar särskilt de fattiga på landet.
- Den arabiska våren startade i just Tunisien, då folket demonstrerade för bröd & frihet. Arbetslösheten bland unga är dubbelt så hög i Tunisien (över 40 % mot under 20 % i Marocko).
- Tunisien är det nordafrikanska land som har skickat flest jihadister till Syrien och Irak. Marocko kommer på andra plats.

Aons riskrapport:

Låg risk att resa till Marocko

Det är inte farligare att resa till Marocko än till Frankrike, England och Tyskland. 
Detta enligt det brittiska försäkringsbolaget Aons riskrapport 2017
  Terrorism & Political Violence Risk Map.
Kungadömet Marocko är det enda lågrisklandet i regionen och rankas i samma grupp som länderna Canada, Spanien, USA, Australien, USA och Norge.

Aons karta över risken för politisk risk i världens länder.
Aons karta över risken för terrorism och politiskt våld i världens länder.

Marocko fredligast i Nordafrika.

Marocko är Nordafrikas fredligaste land och är fjärde bästa land i Mellanöstern, efter Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. 
Detta enligt IEP, Institute of Economics and Peace, i sin rapport för 2018. Man mäter säkerhet i samhället, pågående inrikes och internationella konflikter samt graden av militarisering i landet. 
Marocko hamnade på 71 plats, bland de 163 länderna, vilket är en förbättring mot i fjol. Bäst i världen är Island, följt av Nya Zealand och Österrike.  Läs rapporten här. 

UD reseinformation

Allsidigt anti-terroristarbete.

US Country Reports on Terrorism:
Marockos anti-terroristarbete lyfts

”Marocko har en allsidig anti-terroriststrategi som inkluderar vaksamma säkerhetsåtgärder, regionalt och internationellt samarbete och en anti-radikaliseringspolitik.
Detta enligt 
​US Country Reports on Terrorism 2014 
​För att samarbeta kring utvecklingen mot terrorism i Maghreb- och Sahelregionen undertecknade Marocko och USA i augusti 2014 ett avtal om Anti Terrorism Assistans (ATA) innefattar bl a utbildning, antispridning av radikalism samt hur man kan förbättra samordningen för att bättre skydda allmänheten mot terrorhot.

Egen internationell imamskola i Rabat.

för att motverka radikal islamism.

Lär mer om detta i 5 minuter långa TV-inslag från France24 Why is Morocco seen as the champion of modern Islam? (på engelska). 
Nyligen invigdes det nya Muhammed VI-institutet, en internationell imamskola i Rabat, med plats för 1.000 studenter från hela världen. 
Syftet är att öka Marockos och kung Muhammed VI:s religiösa inflytande och vara ankare i hans kamp mot fundamentalismen.
Den nya 3-åriga utbildningen ska utgå ifrån den marockanska s k Maliki-skolan av islam, vilken förespråkar måttlighet, öppenhet och tolerans. Utbildningen tillhör Madinat Al Irfane-universitetet, och innehåller förutom Koranstudier mycket vetenskap och språk.
Imamskolan är en del av den marockanska integrerade strategin mot extremism, vilande på tre pelare:

  1. institutioner
  2. effektiv övervakning
  3. modern vetenskaplig utbildning

Detta har som syfte att få imamer och böneledare att anamma värderingar från den moderata Islam som praktiseras i Marocko, istället för att lockas av salafism och extrema tolkningar, vilka ofta förespråkas i skolor finansierade av Saudi Arabien. 
Tanken är att utbilda religiösa ledare från hela Arabvärlden, Afrika och Europa för att stärka den andliga identiteten utifrån Malikite-skolan.  
För närvarande finns 447 utländska studenter: 212 från Mali, 37 tunisier, 100 guineaner och 75 ivorianer och 23 från Frankrike. Ytterligare 25 kommer från Frankrike i höst.