Ungefär en tredjedel av marockanerna är analfabeter, men siffran blir lägre för varje år. Idag börjar nästan alla barn i skolan.
Ungefär en tredjedel av marockanerna är analfabeter, men siffran blir lägre för varje år. Idag börjar nästan alla barn i skolan.

Fakta om Marocko – (opålitlig statistik, men en inriktning)

De flesta siffror kommer från CIA World Factbook och Trading Economics.com 2018/19 samt engelsk och franskspråkig marockansk dags- och veckorpress, mestadels Telquel och Morocco World News. Samtlig statistik kommer är gjord före corona-krisen. 
Dessvärre är ingen statistik i Marocko helt pålitlig eftersom många byar ligger utan vägförbindelser och lever "utanför" de vanliga legala systemet. Endast i den sista folkräkningen räknade man det faktiska antalet invånare och inte antal familjefäder multiplicerat med en siffra.

 • Befolkning ca 35,2 miljoner
 • ca 65 % araber och 35 % berber (uppskattning finns ej statistik). 99 % muslimer
 • Huvudstad Rabat 2 milj, Casablanca 3,8 milj, Fes 1,1 milj, Marrakech 1,1 milj, Tanger 1 milj, Agadir 1 milj inv
 • 75 inv/km (2014)
 • Stadsbefolkning 64 %
 • Andel av befolkningen som inte har tillgång till rent vatten: städerna 1 %, på landet 35 %, totalt 15 %.  2018 hade 97 % rinnande vatten (1998 - 37%). 
 • Andel som inte har tillgång till toa 16 % i städerna, 34 % på landet, totalt 23 %
 • Befolkningen har nästan 3-dubblats på 30 år. 5 miljoner i början på 1900-t, 10 miljoner 1954 och 28,3 miljoner 2000. 
 • Befolkningsökningen har mattats betydligt: 0,96 jämfört 1,4 för 5 år sen och över 3 för bara 30 år sen. (117 plats). 
 • Idag föder marockanska kvinnor i snitt 2,31 barn (Sverige 1,88), jämför med 2011 - 3,3 barn/kvinna och under 80-talet över 5 barn/kvinna
 • 70 % använder preventivmedel.
 • 27 % av befolkningen är under 15 år, 43 % är under 25 år
 • 7 % av befolkningen är över 65 år
 • 66% Learning Poverty (Barn under 10 år är inkapabla att läsa och förstå en kort text (Sverige 2 %). 64 % visar Below Minimum Proficiency när de går ut klass 4 (Sverige 2 %). Andel barn som börjar i grundskolan 99 %, 5 % av barnen går inte i grundskolan (primary school)  Källa Världsbanken oktober 2019.
 • Human Capital enligt Unesco 0,5 – (Sverige 0,8) hälften av sin mänskliga potential
 • Analfabetism ca 32 % - kvinnor 37 %, män 16 % (60 % av kvinnor på landet) 1960 var det 87 % analfabetism. 
 • 94 % av 15-24-åringar kan läsa 2017, 2012 var det 88 %, 
 • De över 25 år har i snitt 4,7 års utbildning (män 5,8 och kvinnor 3,8, 6,1 år i städer och 2,2 på landet). 5 % är skoldrop outs .
 • Andel kvinnor av arbetskraften 23 %
 • En fjärdedel av 15-24-åringar varken arbetar eller studerar (80 % av kvinnorna)
 • Plats 121 i FN:s Human Development Index
 • Världsbanken uppskattar att 5 % a landets BNP försvinner p g a korruption
 • Korruption på 73:e plats av 180 länder (2018 U.S. News and World Report)
 • 37 % har ett bankkonto (24 % på landet, 45 % i stan)
 • 78 % klarade baccalaureat/studentexamen (varav 57 % kvinnor)
 • 30.000 minderåriga flickor gifter sig årligen
 • 6 % av födslarna registreras ej
 • 50.000 barn föds utanför äktenskapet varje år (förbjudet enligt lag)
 • 750.000 människor i 1.800 avlägsna byar har svårt att klara en köldknäpp
 • 76 % har smartphones, 60 % har datorer
 • 74 % av hushållen har internet
 • Antal mobilabonnemang 45 miljoner, 128 % penetration
 • Vanliga teleledningar täcker 10 % av befolkningen. 
 • BNP/capita 3570 dollar 
 • Tjänar i snitt något mer än 10 % av den årliga inkomsten i Sverige. 
 • Andel brukbar jord av landet 18 %, herdemark ca 50 %
 • Jordbruk 15 % av BNP 39 % av arbetskraft
 • Industri 29 % av BNP, 20 % av arbetskraft
 • Service 56 % av BNP, 40 % av arbetskraft (2015) 
 • Turism i andel av exporten 26 %, 20 % av BNP, 7 % av inkomsterna
 • Antal turister 13 milj 2019. (10 miljoner 2016)
 • Statsskuld 65 miljarder dollar, statsskuldens andel av BNP -6,5%
 • Budgetunderskott  - 3,7 %
 • BNP-tillväxt 2,7 %
 • Arbetslöshet 10 %, ungdomsarbetslöshet (15-24 år) 20 %, universitetsutbildade 25%
 • Importerar 90 % av sin energiförbrukning (98 % -02) 
 • Producerar 700 MW solenergi, 1215 MW vind och 1770MW vattenkraft, stor växt
 • 54 % fossila bränslen varav 17 % kol, 7 % gas, 2 % vatten, 35 % förnybar energi 
 • 37,000 byar har elektrifierats sedan 1996 - från 18 % till 99 % 2013
 • 3,7 % av BNP till militära utgifter, frivillig värnplikt 12 månader sedan 2019
 • 6000 mil väg, varav asfalterad 4112, inkluderat 180 mil motorvägar, 200 mil järnväg
 • 10 % av marockanerna bor utanför sitt hemland. Dvs 3 milj emigranter bor; 86 % i EU, varav varannan 1,3 milj i Frankrike, 800.000 i Spanien följt av Italien, Belgien, Nederländerna och Tyskland. 9 % i arabvärlden och 5 % övrigt
 • Reminiscenser = skickar hem ca 60 miljarder sek/år. Mest från Frankrike.
 • From 1996 är inträde i EU-länder förbjudna för Mahgreb-bor utan visum 
 • De många judarna flyttade då staten Israel bildades 1948 och vid 1967 års krig. De bor främst i Israel, USA, Canada, Frankrike, Belgien och Latinamerika. 
 • Global Hunger Index 42 av 117 länder. Score 9,4 2019 vilket anses vara lågt.
 • 20 % av marockanerna är fattiga, 7 miljoner marockaner lever på under 20 dh om dagen (Världsbankens gräns på 2 dollar = fattigdom), 
 • 1,2 miljoner lider av undernäring =  3,5 % (under 2000 kalorier/dag, världssnitt 11 %). FAO sade 2012 att 5,5 % led av undernäring. Nyligen rapporterade Världsbanken att 10 % av Marockos befolkning lever på under 1 dollar/dag men Marocko har förklarat detta omöjligt. 
 • Ca 20.000 barn under 5 år dog av sjukdomar relaterade till fattigdom (2015 Unicef).