Nedan har vi länkat till en mängd artiklar som handlar om Marocko i mestadels svensk media.
Nedan har vi länkat till en mängd artiklar som handlar om Marocko i mestadels svensk media.

Artiklar om Marocko.

Det skrivs sällan om Marocko i svensk media. Majoriteten av artiklarna handlar om antingen marockanska gatubarn i Sverige eller om Västsahara.
Följande tidningar/media har samlingssidor med artiklar om Marocko. 
Svenska Dagbladet
Göteborgsposten.
Aftonbladet 
Metro
Resetips i Vagabond

Nya projekt i marockansk politik.

Både kungen och regeringen har lovat djupgående förändringar och nya projekt, och landet har fått både ny ekonomi- och finansminister och chef för motsvarande Arbetsförmedlingen. De tidigare hör till dem som sparkats efter en revisionsrapport om tidigare misskötta projekt, bl a i staden Al Hoceima. Nu återstår att se om det blir bättre. Marocko har många utmaningar framför sig och de flesta marockaner är trötta på ord utan handling.  Artikel från 27 augusti 2018.

Minskad fattigdom men stor ojämlikhet i Marocko

Tillväxten de senaste 25 åren har minskat fattigdomen i Marocko och möjliggjort en ökning av medelklassen. Fattigdomsgraden har åren 2007-2014 minskat från 8,9 % till 4,2 %. Tillgången till hälsa, utbildning, elektricitet och sanitet har ökat markant. 
Dock kvarstår ojämlikheten. De rikaste 20 procenten tjänar 7.5 gånger mer än de fattigaste 20 procenten. Tillväxten och ekonomins struktur är inte heller tillräcklig för att ta hand om dagens stora, välutbildade studentkullar. Idag arbetar knappt hälften av alla arbetsföra marockaner - och 60 procent arbetar i den inofficiella sektorn!
Läs hela artikeln här (ur OECD:s rapport Africa's Development Dynamics 2018, Growth, Jobs and Inequalities, 2018).

Marocko utvecklar Syd-syd-samarbeten för att inte vara beroende av Europa/Väst.

”För länge har vi tittat norrut. Nu ser vi att vi får ut mer om vi samarbetar inom Afrika. Då kan vi minska den europeiska dominansen och föra fram afrikansk kultur. För att underlätta utvecklingen söker vi därför samarbeten inom Afrika, där utvecklingsländer kan dela teknisk och ekonomisk kunskap och färdigheter. Inte minst inom hållbar utveckling som miljö, hälsa, utbildning och infrastruktur kan vi samarbeta för att skapa socio-ekonomisk tillväxt i båda länderna. Det kan vara både mellan länder och organisationer.” Läs artikeln från juli 2018.

Kung Muhammed VI:s Trontal 2018

”Det är viktigt att politiker verkligen levererar och är mottagliga för medborgarnas klagomål, samt att de omedelbart interagerar med det som händer i samhället och världen.” Kung Muhammed VI anklagade politikerna för försakelse och menade att de måste förnya sina arbetsmetoder och arbetssätt för att göra Marocko till ett enat, starkt land med säkrad utveckling och ekonomi för alla, inte minst inom utbildning och hälsa.
I årets trontal lyfte han fram vikten av nationell förnyelse för att hitta åtgärder och metoder som leder till social och territoriell rättvisa, utveckling av utbildning och hälsosystem samt 2025 års Vattenplan för att lösa vattenbristproblemen. Kungen betonade också nödvändigheten att bygga tillit inom samhället, bl a genom att förbättra det sociala stödet samt genom att skapa bättre förutsättningar för bättre företag och därmed fler jobb.
Nedan en sammanfattning av kung Muhammed VI:s Trontal till det marockanska folket, som han höll för 19:onde gången sedan trontillträdet, den 29 juli 2018 i staden Al Hoceima (nordöstra Marocko).

Undantaget Marocko kan konsten att balansera mellan Väst och arabvärlden

Kung Muhammed VI har som mål "Undantaget Marocko", det stabila landet i Nordafrika som går sin egen väg Kung Muhammed VI har som mål "Undantaget Marocko", det stabila landet i Nordafrika som går sin egen väg

"Marocko ÄR annorlunda.
Både historiskt, geografiskt och politiskt. Historiens vindar har lämnat spår och gjort landet till en mångkulturellt, multietniskt och mångspråkigt undantag som lyckats med konststycket att balansera mellan väst och arab-världen. Och skapa förutsättningar för en bra framtid.
 Den viktigaste pusselbiten heter Muhammed VI, född 1963. Han är inte bara kung utan också ÖB och religiöst överhuvud, Commander of the faithful. Hans porträtt finns i varje marockanskt hem, butik eller lokal...." 
Läs hela artikeln genom att klicka på PDF:en nedan.

Stora skillnader mellan Tunisien och Marocko.

"En av de avgörande skillnaderna är det starka stödet för Marockos monarki, till skillnad från en mycket svag regering i Tunisien. Kung Muhammed VI i Marocko anses härstamma från profeten Muhammed i direkt nedstigande led, och är därmed oantastlig. För alla..."   Läs hela artikeln från juli 2015 i PDF:en där också likheterna står"

Vin i Marocko

Vågar jag åka?

Nytt om Marocko i svensk media:

Egen internationell imamskola i Rabat.

för att motverka radikal islamism.

Lär mer om detta i 5 minuter långa TV-inslag från France24 Why is Morocco seen as the champion of modern Islam? (på engelska). 

Morocco - Model of Moderate Islam and Intercultural Dialogue Analyses  Euroasia review 8 aug 2018

Nyligen invigdes det nya Muhammed VI-institutet, en internationell imamskola i Rabat, med plats för 1.000 studenter från hela världen. 
Syftet är att öka Marockos och kung Muhammed VI:s religiösa inflytande och vara ankare i hans kamp mot fundamentalismen.
Den nya 3-åriga utbildningen ska utgå ifrån den marockanska s k Maliki-skolan av islam, vilken förespråkar måttlighet, öppenhet och tolerans. Utbildningen tillhör Madinat Al Irfane-universitetet, och innehåller förutom Koranstudier mycket vetenskap och språk.
Imamskolan är en del av den marockanska integrerade strategin mot extremism, vilande på tre pelare:

  1. institutioner
  2. effektiv övervakning
  3. modern vetenskaplig utbildning

Detta har som syfte att få imamer och böneledare att anamma värderingar från den moderata Islam som praktiseras i Marocko, istället för att lockas av salafism och extrema tolkningar, vilka ofta förespråkas i skolor finansierade av Saudi Arabien. 
Tanken är att utbilda religiösa ledare från hela Arabvärlden, Afrika och Europa för att stärka den andliga identiteten utifrån Malikite-skolan.  
För närvarande finns 447 utländska studenter: 212 från Mali, 37 tunisier, 100 guineaner och 75 ivorianer och 23 från Frankrike. Ytterligare 25 kommer från Frankrike i höst. 

Om marockanska gatubarn i Sverige.